Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Zapraszamy do konsultacji

Komunikat Komisji Europejskiej – “Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Zapraszamy do konsultacji. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu: “Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Komunikat jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego i wskazuje niezbędne kroki dla rozwoju technologii 5G w UE do 2025 roku. Celem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów pn. „Sieć 5G dla Europy: plan działania”, jest określenie harmonogramu działań niezbędnych dla uruchomienia na terenie Unii Europejskiej sieci 5G w 2025 roku. Komisja wskazuje w nim, że jeśli Europa ma wspierać kształtowanie się globalnego konsensusu w zakresie wyboru technologii, pasm widma oraz głównych zastosowań sieci 5G  dla uniknięcia niekompatybilnych standardów sieci 5G w poszczególnych regionach świata konieczne jest zapewnienie przez UE odpowiedniej koordynacji i planowania w wymiarze transgranicznym. Komisja tym samym określiła kluczowe elementy planu:
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji