Orange – wyniki finansowe za III kwartały 2016 r.

Grupa Orange poinformowała o wynikach finansowych za III kwartał 2016 r. oraz łącznie, za III kwartały bieżącego roku. Ogólnie rzecz ujmując – wyniki nie są złe. Utrzymuje się spadek klientów usług stacjonarnych, który jest swoistym trendem dla krajów, w których po upadku starych ustrojów politycznych – nastąpił gwałtowny przełom technologiczny, w tym rozwój sieci komórkowych, a rynek został zaatakowany nowoczesnymi technologiami, zaś Polska pod tym względem wyróżnia się dość znaczący sposób. W grupie, na polskim rynku nastąpił spadek klientów “na kartę”, co operator tłumaczy regulacjami prawnymi, związanymi z koniecznością rejestracji kart SIM. Część kart SIM przestała być aktywna, a w zakresie samego zainteresowania ofertą usług przedpłaconych, ze względu  na – mimo wszystko – dodatkowe trudności z użytkowaniem – nastąpił spadek ich udziału w rynku. Z wynikami polskiego Orange można zapoznać się tutaj
Z wynikami globalnej grupy można zapoznać się tutajPrzy analizie danych warto porównać nie tylko wskaźniki rok do roku, ale również kwartał do kwartału, ponieważ to one w głównej mierze wskazują na bieżące zaangażowanie grupy i operatora w Polsce w rynkową rzeczywistość

źródło: Orange