III kwartał Netii – solidne wyniki, projekty zgodnie z planem

III kwartał Netii – solidne wyniki, projekty zgodnie z planem.
– Mimo silnej presji konkurencyjnej rentowność pozostaje na stabilnym poziomie.
– Na rynku B2C rośnie udział sieci własnych oraz liczba usług telewizyjnych.
– W obszarze B2C wzrasta liczba usług na klienta. Średnie ARPU pozostaje na stabilnym poziomie.
– Strategiczne projekty transformacyjne postępują zgodnie z planem.
Przychody Netii za 9 miesięcy 2016 r. wyniosły 1,150 mld zł. i zmniejszyły się o 2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody za III kwartał 2016 roku sięgnęły 373 mln zł,  co oznacza spadek o 4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 107 mln zł za III kwartał 2016 r. (zmniejszenie o 4 proc. rok do roku) oraz 333 mln za 9 miesięcy 2016 roku. Zysk EBITDA od początku roku do 30 września br. wyniósł 325 mln zł (spadek o 6 proc. rok do roku) oraz 103 mln za III kwartał. Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF). OpFCF za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 197 mln zł. Oznacza to 6 proc. wzrostu w porównaniu rok do roku. W III kwartale OpFCF wyniósł 55 mln zł (13 proc. mniej niż rok wcześniej). Grupa Netia utrzymuje silną pozycję finansową z dźwignią na komfortowym poziomie 0,5x Skorygowanego zysku EBITDA za 2015 rok, w wysokości 459 mln zł
Czytaj dalej …

źródło: Netia