Nader optymistyczny Raport firmy doradczej PWC. Ale poczytać warto

Firma doradcza PWC opublikowała Raport na temat dostępności i wagi usług telekomunikacyjnych na obszarze Polski, prezentując odniesienie wagi tych usług na potrzeby tzw.: ” Programu Zrównoważonego Rozwoju”. Sam Raport dla osób codziennie stykających się z mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi nie jest czymś odkrywczym. W dużej mierze, to teoretyzowanie na zasadzie “co by było, gdyby” lub statystyki, z którymi można polemizować, a i tak każdy ma swoje racje. W zakresie Raportu odniesiemy się tylko do informacji o dostępności do usług, w tym do optymistycznych przekazów, jakoby 2023 rok był rokiem, kiedy 100 % obywateli będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mbps. Jak dowodzą nasze analizy oraz 20 letni staż mobilnej telefonii cyfrowej w Polsce, kiedy najlepsze, inwestycyjne lata w zasięg mamy za sobą, a każdy z podmiotów zaczyna skrzętnie liczyć pieniądze, tudzież obniżać jakość usług przez redukcję zatrudnienia i ograniczanie stałych supportów choćby w klimatyzację, czy utrzymanie sieci – jest mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne, aby scenariusz, zaprezentowany w opracowaniu PWC miał jakiekolwiek szanse powodzenia. Sporym optymizmem jest również liczba 100 %, ponieważ świadczy ona o braku świadomości opracowujących temat, że to jednak usługi telekomunikacyjne – tu: o charakterze mobilnym, więc szafowanie 100 %, to zwyczajnie nieznajomość technologii i realiów sieci bezprzewodowej – nawet przy niewiarygodnym optymizmie, że rzeczywiście operatorzy zechcą wydać ogromne środki na wybudowanie dostępu do sieci tam, gdzie go dziś nie ma. Nasze wieloletnie i na bieżąco przeprowadzane terenowe analizy wskazują, że o ile zasięg, tzw. outdoor może być dziś na poziomie około 83-85 % obszaru kraju, to na poziomie wewnątrz budynków wciąż są ogromne braki w sygnale, a to, że firmy, a osoby fizyczne tym bardziej – masowo zaczną używać dodatkowych instalacji poprawiających zasięg wewnątrz budynków jest scenariuszem nierealnym. Wedle naszych ocen, po przeprowadzeniu w ciągu ostatnich lat ponad tysiąca testów jakości sygnału “w drodze” i w miejscowościach, w tym wewnątrz budynków – szacujemy, że realnie, swobodny dostęp do sygnału sieci, gwarantujący bezproblemowe korzystanie z usług wewnątrz budynków ma około 60 % -70 % populacji kraju. Pozostaje jeszcze pytanie o tzw. “należytą jakość”, czyli dla przykładu uzyskiwane prędkości transmisji danych na przełomie całego dnia ? Tu może być jeszcze gorzej. Co z pozostałą częścią ? Ano … wymaga inwestycji. Nawet w podstawowe pasma. Tymczasem, chęci do inwestowania w nowe obszary zasięgu przez operatorów są nikłe i to nawet przez rozbudowywanie stacji do czterech sektorów, co czasami w zakresie wzrostu obszaru pokrycia sygnałem potrafi mocno zaskoczyć nawet tych, co sceptycznie odnoszą się do sugerowanych przez nas koncepcji. Kolejną daną, podaną w Raporcie PWC jest to, że 94 % dorosłych obywateli kraju korzysta z usług operatorów komórkowych. Być może ta wartość bierze się ze statystyki aktywnych kart SIM ? Trudno powiedzieć. Naszym zdaniem – nie jest aż tak optymistycznie. Warto zważyć, iż spora grupa pasjonatów, czy ludzi młodych posiada więcej niż jeden aktywny numer telefonu, z którego korzysta, to zaś tworzy statystykę, ale nie odzwierciedla stanu faktycznego, co do realnego korzystania z telefonii mobilnej przez Polaków. Raport jest po prostu bardziej “pracą naukową”, niż próbą wejścia głębiej w temat, choć jego główne przesłanie, tj.: waga telefonii mobilnej i transmisji danych jest jak najbardziej ujęta właściwie. Kolejna, istotna sprawa – zasięg i dostępność – są sprawą otwartą. Pod warunkiem jednak, że państwowe instytucje, powołane do nadzoru nad rynkiem telekomunikacyjnym właściwie do tematu podejdą. Ministerstwo Cyfryzacji nie będzie czyniło “mega-marzeń” cyfryzacji bez przełożenia tego na istniejące realia, zaś UKE właściwie będzie podchodzić do wykorzystywania przez operatorów częstotliwości, którymi dysponują i bez skrupułów będzie ich zmuszać do inwestowania w obszary bez dostępności do usług, które są w zdecydowanej większości regulatorowi znane
Sam Raport PWC dostępny tutaj

źródło: informacja własna / PWC