Wyniki T-Mobile za 3 kwartał 2016 r.

Liczba abonentów T-Mobile Polska rośnie. W trzecim kwartale o 25 tysięcy wzrosła liczba abonentów T-Mobile Polska, tym samym potwierdzając trwałe odwrócenie trendu z ostatnich kwartałów. Równocześnie na popularności zyskuje marka T-Mobile, co bardzo dobrze widać nie tylko w wysokiej liczbie blisko 5,5 miliona wyświetleń jej spotów reklamowych, ale również we wzroście podstawowych parametrów świadomości marki oraz satysfakcji klientów. Największy zasięg LTE w kraju sprawia, że klienci chętniej korzystają z Internetu w smartfonach i tylko w tym roku liczba wykorzystywanych przez nich danych wzrosła dwukrotnie. T-Mobile Polska na koniec września 2016 roku obsługiwał 11,221 miliona klientów. Baza klientów usług abonamentowych wyniosła 6,541 miliona i wzrosła o 25 tysięcy klientów w trzecim kwartale. Uzyskany rezultat potwierdza pozytywny trend wzrostowy widoczny w tym roku w bazie abonentów oraz skuteczność pro-klienckiej strategii rynkowej, działań związanych z uproszczeniem systemów obsługi oraz pozycjonowaniem marki. Baza klientów usług przedpłaconych wyniosła 4,680 miliona i zmniejszyła się o 414 tysięcy numerów w porównaniu z poprzednim kwartałem. Według danych opublikowanych przez GUS, w trzecim kwartale br. liczba kart SIM usług przedpłaconych zmniejszyła się w Polsce o około 2,2 miliona sztuk. Jest to w głównej mierze efekt wprowadzenia od 25 lipca br. obowiązku rejestracji nowych numerów usług przedpłaconych
Czytaj dalej …

źródło: T-Mobile