Nowości inwestycyjne operatorów – ciąg dalszy

Po objeździe Dolnego Śląska i przyległych okolic, przedwczoraj pisaliśmy o nowościach inwestycyjnych operatorów. Dziś, uzupełniamy listę o kolejne pozycje, przypominając jednocześnie, iż podawane przez nas informacje dotyczą stacji, co do których o zmianach dotąd nie informowaliśmy. Owe zmiany mogą być jednak obecne na stacjach nawet kilka miesięcy. Przy okazji dodajmy, iż krytykowany przez nas co jakiś czas zespół, odpowiadający za rozwój sieci, jej planowanie oraz parametryzację w III strefie radiowej Polkomtela ( Poznań ) – wraca na łamy. Zespół, o którym mowa realizuje wciąż swoje zadania niedbale, 3 strefa radiowa jest niedoinwestowana, implementacja dodatkowych pasm na stacjach jest opóźniana, odbiory są realizowane bez należytych starań, stacje są uruchamiane, wielokrotnie urągając jakości, zaś tam, gdzie aż rażą: za niskie posadowienie anten, konieczność korekt stacji w zakresie tilt, azymutów, czy uzupełnienia o dodatkowe sektory – osoby odpowiedzialne w 3 strefie radiowej bagatelizują temat, stacje pozostają w większości nieskorygowane, a błędy są potęgowane. W związku z powyższym skierowaliśmy korespondencję do Zarządu i właściciela Spółek telekomunikacyjnych w grupie Polkomtela, mając na względzie fakt, że taki stan rzeczy jest marnotrawstwem pieniędzy właściciela. Naraża jednocześnie operatora na wizerunkowy szwank, a w czasie powoduje spadek konkurencyjności podmiotów grupy na rynku. W konsekwencji prowadzi do ubytku przychodów właściciela, a po stronie klientów powoduje spadek jakości otrzymywanych usług. Żywimy nadzieję, że jednak właścicielowi na takim stanie rzeczy nie zależy, tym bardziej klientom, którzy jednak oczekują usług, zasięgu i jakości sieci na właściwym poziomie, bo przecież za to płacą. Na koniec konkluzja: wedle naszych analiz, po zrealizowanym w ostatnim tygodniu rekonesansie w terenie – w momencie kiedy w drugiej strefie radiowej zrealizowano około 90 % wdrożeń nowych pasm i modernizacji stacji za okres wrzesień – połowa listopada – w trzeciej strefie radiowej praktycznie nie zmieniło się niemal nic. Dla przykładu, w tzw. zestawie modernizacyjnym nie została zmodernizowana ani jedna stacja w Jeleniej Górze

Nowości inwestycyjne w grupie Polkomtela i nie tylko – poniżej:
A. Polkomtel z grupą:
1) Starcza, BT-24408 – rozbudowa stacji o UMTS900 i LTE, maszt własny
2) Biała, ul. Jasnogórska 76, maszt własny, dodanie trzeciego sektora, rozszerzenie stacji o UMTS900 i LTE, stacja BT-24719
3) BT-22824, Panki, ul. Powstańców Śląskich, maszt telekomunikacyjny, rozbudowa stacji o UMTS900
4) BT-22793, Opatów, ul. Kościuszki, maszt telekomunikacyjny, rozbudowa stacji o UMTS900
5) BT-22792, Parzymiechy, ul. Częstochowska 6, maszt telekomunikacyjny, rozbudowa stacji o UMTS900
6) BT-24352, Truskolasy, ul. Opolska 18, maszt własny, rozbudowa stacji o UMTS900

B. Play:
1) Częstochowa, ul. Kilińskiego 166, budynek alfa Medica, nowa stacja
2) Truskolasy, ul. Słowackiego, nowa stacja mobilna. Stacja przy ul. Opolskiej została zlikwidowana
3) Krzeszowice, ul. Kościuszki, stację uzupełniono o czwarty sektor UMTS900
4) Krzeszowice, ul. Trzebińska, stacja uzupełniona o EGSM i nośną 10812

źródło: informacja własna