Wybieraj mądrze! Nie zgaduj – sprawdź, kto sprzedaje Ci energię

Wybieraj mądrze! Nie zgaduj – sprawdź, kto sprzedaje Ci energię. Rusza trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej skierowanej do Odbiorców energii elektrycznej. Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu oraz reklam w transporcie publicznym, Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) chce uświadomić Konsumentom ich prawa i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Partnerem merytorycznym kampanii jest Federacja Konsumentów. Kampania ma na celu m.in. propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play oraz wskazanie firm, które przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk gwarantując Klientom przejrzyste i jasne zasady zawierania umów. Kampania to także odpowiedź na liczne skargi Klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu „pan z elektrowni” czy „pan z zakładu energetycznego” wielu osobom jednoznacznie kojarzą się z wiarygodnymi sprzedawcami energii. Zdarza się, że w ten sposób wprowadzają Klientów w błąd i doprowadzają do podpisania niechcianej bądź nieopłacalnej umowy. Kampania zachęca Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Tylko dokładna  wiedza z kim Klient rozmawia, jaka jest treść oferty, warunki umowy oraz jakie są  prawa i obowiązki Klienta,  pozwoli wystrzec się zawarcia niekorzystnego zobowiązania. Towarzystwo Obrotu Energią zachęca, by Klienci sprawdzali handlowców, których wpuszczają do swoich domów, dokładnie zapoznawali się z przedstawianą ofertą i uważnie czytali umowy, które zamierzają podpisać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinni o wszystko pytać i dokładnie omawiać zapisy umowy z przedstawicielem handlowym. W akcji przypomniano także o przysługującym każdemu prawie do rezygnacji w ciągu 14 dni – bez ponoszenia konsekwencji – z umowy podpisanej poza siedzibą (lokalem) sprzedawcy. „Nieuczciwe praktyki handlowe niektórych akwizytorów na rynku energii od dawna są przedmiotem zainteresowania Federacji Konsumentów, która została partnerem merytorycznym Kampanii. Wspólne działania edukacyjne prowadzone przez TOE i FK mają na celu eliminowanie tych zjawisk i podnoszenie świadomości konsumentów. Jednocześnie FK kontynuuje wsparcie dla indywidualnych klientów, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk.” – podkreśla p. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. Kampanię edukacyjno – informacyjną wspierają sprzedawcy energii elektrycznej z grup: ENEA, Energa, innogy Polska, Polkomtel, PGE Polska Grupa Energetyczna i TAURON Polska Energia. Wszyscy oni posiadają Certyfikat TOE i przystąpili do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej

źródło: Plus