Netia z nową reprezentantką w Zarządzie ECTA

Netia z nową reprezentantką w Zarządzie ECTA. Do Zarządu ECTA – czołowej organizacji, działającej na rzecz konkurencji w branży telekomunikacyjnej – weszła mecenas  Joanna Łabudzka, Doradca Zarządu Netia ds. Regulacji. Jej dwuletnia kadencja w Zarządzie ECTA rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2017 r. – Sektor telekomunikacyjny stoi obecnie u progu przełomowych zmian regulacyjnych, zaprojektowanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. To ważny moment dla polskich operatorów, wymagający naszej obecności w Brukseli i aktywnego udziału w pracach i procesach konsultacyjnych na szczeblu europejskim. Ich wynikiem będzie nowy reżim regulacyjny, w którym operatorom przyjdzie działać przez długi czas – powiedziała mecenas Joanna Łabudzka. – Cieszę się z wyniku wyborów do Zarządu ECTA i z możliwości reprezentowania interesów polskich operatorów alternatywnych na arenie unijnej w tak ważnym okresie – dodała. Joanna Łabudzka jest radcą prawnym i uznanym ekspertem w dziedzinie regulacji łączności, działającym na rynku telekomunikacyjnym od 17 lat. Z Grupą Netia współpracowała już w latach 2004-2010, a ponownie od lipca 2014 r.

źródło: Netia