Polski rynek telekomunikacyjny z darmowym internetem

Polski rynek telekomunikacyjny z darmowym internetem. Prezes UKE Marcin Cichy wydał decyzję w sprawie zmiany rezerwacyjnej częstotliwości z pasma 2,6 GHz dla Aero2. 22 listopada oficjalnie została przekazana decyzja Prezesa UKE dla Aero2 w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz. To oznacza, że Aero2 nadal będzie mieć obowiązek świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu – BDI. Bezpłatny internet jest dostępny na polskim rynku telekomunikacyjnym od 10 maja 2010 r. i miał być realizowany zgodnie z obowiązującą umową do 21 grudnia 2016 r. Dzisiejsza decyzja zmienia istniejące zapisy i Aero2 nadal będzie świadczyć usługi BDI jeszcze przez 36 miesięcy po tym, gdy zostanie osiągnięte 50% pokrycie ludnościowe obszaru kraju z wykorzystaniem częstotliwości z pasma 2,6 GHz. Decyzja przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego i jest elementem walki z wykluczeniem cyfrowym.
Aero2 zobowiązane jest do:
– rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług z ich wykorzystaniem nie później niż w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości,
– zapewnienia w okresie – od dnia rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, objętych rezerwacją do upływu 36 miesięcy od osiągnięcia 50% pokrycia ludnościowego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem częstotliwości objętych Rezerwacją – nieodpłatnego, powszechnego dostępu do sieci Internet (zwanego dalej “BDI”), z użyciem co najmniej 20% pojemności sieci, działających z wykorzystaniem, będących w dyspozycji Oferenta częstotliwości z zakresu do 1 GHz, przy objęciu zasięgiem BDI co najmniej 75% pokrycia ludnościowego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniając BDI Aero2 może uzupełniająco wykorzystywać sieci działające z wykorzystywaniem częstotliwości z pasma 1800 MHz i częstotliwościami z pasma 2100 MHz, jeżeli będzie posiadała prawo do wykorzystywania tych częstotliwości

źródło: UKE