Wyniki PLAY za 3 kw. 2016 r.

Wyniki PLAY za 3 kw. 2016 r.  Play odnotował dalszy wzrost przychodów i wyniku EBITDA w 3 kw. 2016 r.
Kluczowe wyniki za 3 kw. 2016 r.:
– Całkowita baza klientów wzrosła do 14,6 mln (+8,1% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych na koniec 3 kw. 2016 r. zwiększył się do 54,6% z 49,6% na koniec 3 kw. 2015 r.
– Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy baza abonentów zwiększyła się o 1 091 tys. netto i obecnie Play posiada udział w rynku na poziomie 26,0% (wzrost o 3,1% p.p. r/r).
– Całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 566 mln zł, co stanowi wzrost o 12,8% r/r
– Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 880 mln zł, co stanowi wzrost o 6,0% r/r
– Skorygowana EBITDA w 3 kw. 2016r. wyniosła 517 mln zł, wzrastając o 9,8% w porównaniu z trzymiesięcznym okresem zakończonym we wrześniu 2015 r.
– Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 30 września 2016 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 90.5% pokrycia populacji. W 3 kw. 2016 r. Play kontynuował rozwój sieci 4G LTE ULTRA i na koniec okresu usługa ta była dostępna dla 76,3% populacji
Czytaj dalej …

źródło: Play