Grupa Polkomtela musi być jednak bogata

Na kanwie zasięgowych dziur w grupie telekomunikacyjnej Polkomtela często pada sugestia, że trudno nadążyć z tempem budowy zasięgu za globalną konkurencją, skoro po drugiej stronie jest tak wielki kapitał, zaś w grupie, o której mowa – tak naprawdę tylko jeden, prywatny właściciel. W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykazy wydanych !!! pozwoleń radiowych są publikowane conajmniej od 2008 roku. W pozycjach, o których mowa – ukazują się lokalizacje stacji, “widma”, które nigdy nie powstały, a za które uiszczono jednak opłatę za używanie częstotliwości radiowych i to w niejednym paśmie. Rozumiemy, że wykaz UKE nie jest inwestycyjną “wyrocznią”, jest jednak dokumentacją, poniesionych przez operatora wydatków, związanych z inwestycjami, mającymi wpływ na zasięg. Rozumiemy również, że w wielu przypadkach brak budowy stacji, mimo daleko posuniętych analitycznych prac operatora, który liczy na spore prawdopodobieństwo powstania stacji – nie materializuje się w wyniku społecznych protestów, przeszkód natury administracyjnej, czy ekologicznej lub w wyniku innych okoliczności. Pozycje, które wymienimy poniżej – dotyczą miasta Jeleniej Góry. Brak pracy określonego pasma, za które uiszczono opłatę administracyjną za używanie pozwolenia radiowego nie wynika jednak w żadnym z przypadków z powodów wskazanych wyżej, podobnie jest ze stacjami, których lokalizacje są bardzo trafione w zakresie zaplanowania, bo operator nie ma tam zasięgu wewnątrz budynków – ale tych stacji nigdy nie wybudowano. Licząc ilość lat, za które uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia radiowego dla określonych pasm, a już nade wszystko dla pasm w stacjach, które nigdy nie powstały – zbierze się z tego niebagatelna kwota, którą operator po prostu wyrzucił w przysłowiowe błoto.

W aktualnych wykazach, wydanych pozwoleń radiowych wciąż znajdują się lokalizacje:
1. ul. Cieplicka 83, pasma: GSM, DCS, UMTS2100, ważność pozwoleń: 2021 r., stacja BT34558, brak zaimplementowanych pasm, o których mowa
2. ul. Sobieskiego 53, UMTS2100, ważność pozwolenia – 2017 r., stacja BT33473, brak zaimplementowanego pasma
3. ul. Cervi 14, UMTS2100, ważność pozwolenia: 2018 r., stacja BT33237, brak zaimplementowanego pasma. Stacja pracuje w GSM only w centrum zdrojowej dzielnicy Cieplice
4. ul. Romera 6, UMTS2100, ważność pozwolenia: 2018 r., stacja BT-34575, brak zaimplementowanego pasma
5. ul. 1-go Maja 27, LTE800, ważność pozwolenia 2018 r., stacja BT34515, brak zaimplementowanego pasma
6. ul. Żeromskiego 2, LTE800, ważność pozwolenia 2018, stacja BT34555, brak zaimplementowanego pasma
7. ul. Spółdzielcza 33, LTE800, ważność pozwolenia 2018 r., BT34556, brak stacji
8. ul. Wyczółkowskiego 59, LTE800, ważność pozwolenia: 2018 r., BT34510, brak stacji
W tej samej lokalizacji pracuje stacja Orange ( dziś dla obu podmiotów w grupie technologicznej Networks! ), wyposażona we wszystkie technologie radiowe, wykorzystywane przez operatorów na rynku

Oprócz pozycji wyżej, cały okres ważności pozwolenia radiowego “przeżyły” również inne stacje, które nigdy nie powstały w mieście, a których istnienie w zaplanowanej lokalizacji wciąż jest pożądane. Są nimi stacje pod adresami:
– ul. Kochanowskiego 10,
– ul. Łączna,
– ul. Słowackiego 3,
– ul. Spółdzielcza 31b,
– Matejki 1
Ponieważ czasochłonna jest analiza wszystkich arkuszy, opublikowanych przez UKE w ciągu 8 lat – podane przez nas informacje nie wskazują na opłacone pozwolenia radiowe dla częstotliwości w stacjach pracujących w tych latach, które dotąd nie pojawiły się na stacjach, a za które uiszczono opłatę za pozwolenie radiowe o których ważność pozwoleń już się zakończyła. To również prawdopodobnie niebagatelna kwota

Mając na uwadze powyższe – warto zapytać, czy operatora stać na taką rozrzutność, a jeśli nie, to dlaczego nikt tego nie kontroluje ? Warto zapytać również, ile za wydane i niespożytkowane pieniądze mogłoby powstać nowych stacji, które służyłyby klientom i jednak się zwracały. Zaznaczmy … to tylko Jelenia Góra ! W skali kraju kwota wydatkowanych w ten sposób środków, które zmarnowano – robi się naprawdę pokaźna

źródło: informacja własna