Porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line

Porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line. Ministerstwo Cyfryzacji będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji. Operatorzy telekomunikacyjni, podobnie jak banki, chcieliby uczestniczyć w popularyzacji cyfrowych usług, jakie oferuje administracja publiczna. Pomóc w tym mają m.in. takie mechanizmy, jak  Mobile Connect. To rozwiązanie techniczne, które po wdrożeniu może pozwolić na identyfikację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu. Dzięki temu mechanizmowi obywatel, który ma telefon będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług on-line za pomocą indywidualnego hasła (PIN) i dzięki temu na przykład załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu. W poniedziałek (21 listopada br.) Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, podpisała z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz firm telekomunikacyjnych porozumienie dotyczące współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, a w szczególności na rzecz e-usług w administracji publicznej. Zarówno telekomy, PIIT jak i resort cyfryzacji zobowiązały się do współdziałania na rzecz eliminacji barier w obszarze telekomunikacji niezbędnych dla rozwoju e-państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych,  gospodarczych i konsumenckich (zgodnie z rządowym programem: “Od papierowej do cyfrowej Polski”). Porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji podpisali przedstawicieli operatorów telefonii komórkowej Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o. oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji