Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Orange Polska ( częstotliwości )

Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Orange Polska. Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz na obszarze całego kraju. Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 452,5125-457,0125 MHz oraz 462,5125-467,0125 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres”. W dniach 6 października 2016 r. – 7 listopada 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Prezesa UOKiK
Załączniki:
Stanowisko Prezesa UOKiK
Wyniki konsultacji

źródło: UKE