Formularz sprawozdawczości roamingowej

Formularz sprawozdawczości roamingowej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa operatorów do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa operatorów do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:
– 1 kwietnia 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.;
– 1 lipca 2016 r. – 30 września 2016 r.;
w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012
Czytaj dalej …

źródło: UKE