Ministrowie UE nawołują Komisję Europejską do znoszenia barier na jednolitym rynku cyfrowym w UE

Ministrowie UE nawołują Komisję Europejską do znoszenia barier na jednolitym rynku cyfrowym w UE. 14 krajów UE z tzw. grupy państw podobnie myślących w sprawach cyfrowych (like-minded Group – LM) przyjęło 2 grudnia na spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli wspólne stanowisko dotyczące swobodnego przepływu danych. Do Polski, która rozpoczęła tę dyskusję, dołączyły Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania. Stanowisko, adresowane do 6 komisarzy europejskich, zostało przedstawione przed posiedzeniem Rady TTE w Brukseli
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji