Uwzględnienie zgłoszeń do obszarów konkursowych w drugim konkursie w ramach I osi PO PC

Uwzględnienie zgłoszeń do obszarów konkursowych w drugim konkursie w ramach I osi PO PC. Po ogłoszeniu listy obszarów konkursowych w drugim konkursie na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej PO PC, do Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły kolejne zgłoszenia z zastrzeżeniami do punktów adresowych, znajdujących się w ogłoszonych obszarach. Przypominamy, że takie zgłoszenia zaczęły się pojawiać po opublikowaniu w dniu 16 września listy obszarów białych NGA, a konieczność ich zweryfikowania i uwzględnienia na liście spowodowała przesunięcie publikacji obszarów konkursowych o 2 tygodnie w stosunku do terminu ogłoszenia konkursu (30 września). Pomimo uwzględnienia zgłoszeń dotyczących ponad 80 tys. punktów adresowych, które zostały usunięte z list obszarów konkursowych, po ich publikacji MC, UKE i CPPC nadal otrzymywały zgłoszenia przedsiębiorców, których suma do dzisiejszego dnia opiewa na około 34 tys. punktów adresowych. W związku z upływem ponad miesiąca od publikacji obszarów, oraz w związku z koniecznością przeprowadzenia procesu weryfikacji otrzymanych zgłoszeń i dokonania aktualizacji obszarów, informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji nie będzie rozpatrywało dalszych zgłoszeń

[ dla klientów, borykających się z jakością dostępu do sieci, w tym – brakiem usług – zastanawiające jest, jaką metodologię przyjmie UKE dla potrzeb weryfikacji lokalizacji z listy ? Testy jakości sieci, realizowane dotąd – budziły sporo kontrowersji w zakresie przyjętej metodologii pomiarów, a konsultacje w sprawie przedłużenia rezerwacji pasma 450 MHz dla Orange pokazały, że spojrzenie na temat przez UOKiK może być bardziej merytoryczne, jak UKE, choć to UKE powinien w tej materii błyszczeć kompetencją. Dla przypomnienia – materiał tutaj. Z punktu widzenia podmiotów telekomunikacyjnych zastrzeżenie co do zawartości “szerokości”  listy jest w ich interesie. Dlatego też na temat należy spojrzeć ze szczególną troską i … szczególną kompetencją – dop. własny ]

źródło: UKE / Ministerstwo Cyfryzacji