Agregacja częstotliwości w grupie Polkomtela ?

Na dedykowanym portalu grupy Polkomtel, na którym klienci sieci mogą dzielić się informacjami na temat jakości sieci, jak również pozyskiwać dane na temat planów operatora ( grupy ) w zakresie modernizacji stacji, jak i zaimplementowanych na stacjach technologii sieciowych – pojawia się temat agregacji częstotliwości 800 MHz oraz 1800 MHz w trzeciej strefie radiowej ( województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie ). Dodajmy … w strefie radiowej, która w zakresie nadzoru nad podwykonawcami co do terminów realizacji modernizacji sieci wyraźnie odstaje od pozostałych stref, jak również – od pozostałych stref odstaje w zakresie realnego zagwarantowania pokrycia sygnałem, jakości sieci, planów budowy nowych stacji oraz realizacji planów modernizacyjnych. Wracając do wstępu, czyli do agregacji sieci wspomnijmy o Jeleniej Górze, która naszemu portalowi jest najbliższa. Stolica Karkonoszy oraz Kotliny Jeleniogórskiej na dziś posiada łącznie 22 stacje w grupie, z czego:
1) cztery pracują w GSM only, w tym jedna stacja, w śródmieściu z instalacją dookólną
2) 18 pozostałych stacji pracuje w przeróżnych kombinacjach pasm, co powoduje, iż terminal w Jeleniej Górze bardzo często spotyka “przypadek” bycia poza zasięgiem, ze względu na jego obsługę przez losową stację, o wyższym priorytecie radiowym, gdzie przychodzące połączenie głosowe niekoniecznie jest realizowane przy tzw. pierwszym podejściu. Przyczyna tkwi zapewne w uchybieniach definicji sąsiedztw pomiędzy komórkami w przeróżnych pasmach obok siebie. Trudności w parametryzacji tak “wyposażonego” organizmu nie dziwią, albowiem w implementacji technologii na stacjach istnieje tak potworny bałagan, że do zbudowania monolitu radiowego na sieci w Jeleniej Górze pozostało conajmniej kilka lat przy tym tempie pracy trzeciej strefy radiowej
3) z 22 stacji pracujących ( na około 50, które powinny w mieście pracować ) – tylko cztery !!! stacje nadają się do zagregowania częstotliwości, ponieważ zaimplementowano na nich zarówno LTE800, jak i LTE1800. Jak to wygląda wizerunkowo i co oznacza w grupie Polkomtela magiczne słowo “agregacja” – pomijamy milczeniem

Dla zobrazowania tego, co się w Jeleniej Górze dzieje, poniżej lista stacji operatora, z wymienionymi, zaimplementowanymi technologiami na stacjach:
1) BT-34513, ul. Wrocławska 76, wieża kościoła
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / LTE800
2) BT-30668, Al. Jana Pawła II 48, rurowy maszt własny
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE1800
3) BT-34561, ul. W. Pola 8, minimaszt na dachu drukarni, stacja bardzo niska
Dostępne technologie na stacji: UMTS2100 / LTE800
4) BT-33741, ul. W. Pola 31, maszt własny w sąsiedztwie Z.F. “Jelfa”
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800
5) BT-33262, ul. Pocztowa 8/9, dach Poczty Głównej
Dostępne technologie na stacji: dookólna instalacja GSM
6) BT-34515, ul. 1-go Maja 27, dach domu towarowego “Galeria Karkonoska”
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE1800
7) BT-33217, ul. Różyckiego 14, dach bloku 10-piętrowego, najstarsza stacja operatora w mieście
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800
8) BT-34526, ul. Groszowa 7, dach kamienicy
Dostępne technologie na stacji: DCS / UMTS2100 / LTE1800
9) BT-33473, ul. Sobieskiego 53, niegdyś węzeł radiowy Polkomtel, stacja w sąsiedztwie wyjazdu z miasta do dwóch granic Państwa ( Czechy i Niemcy )
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / LTE800
10) BT-33173, ul. Wzgórze Kościuszki 6, stacja dwusektorowa, choć aż prosi się o trzy sektory, w tym o logiczną, przemyślaną optymalizację
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE1800
11) BT-34512, ul. Mickiewicza 120, maszt własny, 3 sektory, ze względu na sąsiedztwo turystycznego Staniszowa aż prosi się o czwarty sektor i optymalizację stacji
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800
12) BT-34517, ul. Sudecka 42, dach klubu sportowego “Spartakus”, sąsiedztwo turystyczno-tranzytowej drogi do granicy Państwa na Przełęczy Okraj w Kowarach i w Lubawce oraz główna droga dojazdowa do Karpacza (DW367)
Dostępne technologie na stacji: GSM / DCS na splicie antenowym
13) BT-34562, ul. Sudecka 79, dach posterunku Karkonoskiej Grupy GOPR, sąsiedztwo turystyczno-tranzytowej drogi do granicy Państwa na Przełęczy Okraj w Kowarach i w Lubawce oraz główna droga dojazdowa do Karpacza (DW367). Stacja przez swoje położenie powinna docelowo pokrywać zupełnie inny obszar, aniżeli stacja BT-34517, która jest na szczycie ulicy Sudeckiej
Dostępne technologie na stacji: GSM na trzech sektorach. Brakuje czwartego sektora na północ
14) BT-30122, ul. Karola Miarki 42, maszt Orange
Dostępne technologie na stacji: UMTS900 / LTE1800
Ze względu na sąsiedztwo strefy przemysłowej stacja powinna posiadać cztery sektory
15) BT-30582, ul. Wolności 179, maszt własny. W stacji brakuje czwartego sektora na wschód, z azymutem na turystyczny Staniszów. Co ciekawe, niedawno do masztu Polkomtela dołączył Orange, schodząc z komina obok i na wstępie zaimplementował cztery sektory z kompletem pasm. Co na to właściciel obiektu ? Nie jest wstyd ?
Dostępne technologie na stacji Plusa: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800
16) BT-30667, Pl. Piastowski 18, zdrojowa dzielnica Cieplice, wieża kościoła ewangelickiego
Stacja trójsektorowa. Ze względu na brak alternatywy w centrum zdroju i braki w sygnale wewnątrz budynków stacja powinna posiadać cztery sektory
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / UMTS2100 / LTE800 / LTE1800
16) BT-33237, ul. Cervi 14, dach Sanatorium MSW “Agat”, zdrojowa dzielnica Cieplice
Stacja trójsektorowa. Celem dokrycia braków w sąsiedztwie stacja powinna posiadać cztery sektory
Dostępne technologie na stacji: GSM
17) BT-34558, ul. Cieplicka 83, dach niskiego biurowca, pogranicze dzielnic: Cieplice i Sobieszów
Stacja trójsektorowa, z kompletnie nietrafionymi względem braków w sygnale – azymutami. Powinna w trybie pilnym mieć dołożony czwarty sektor, z azymutem na zachód
Dostępne technologie na stacji: UMTS900 / LTE800 / LTE1800
18) BT-33739, ul. Chałubińskiego, wieża Zamku “Chojnik”
Stacja trójsektorowa. Ze względu na ogromne braki w w sygnale sąsiedztwie na wschód, południowy-wschód oraz w kierunku dzielnicy Jagniątków – stacja w trybie pilnym powinna mieć dołożony czwarty sektor i być mądrze zoptymalizowana oraz doposażona w UMTS2100 oraz LTE1800
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900
19) BT-33742, Jelenia Góra, ul. Narciarska 6, dzielnica Jagniątków, strunobetonowy maszt własny. Walka operatora o stację w tej lokalizacji trwała ponad 10 lat. Kiedy wreszcie udało się ją uruchomić – troska o jej radiową jakość okazała się wątpliwa. W stacji, oprócz UMTS2100 i LTE1800 brakuje czwartego sektora. Wzorem mogłaby być stacja Orange w tej samej dzielnicy, gdzie na stacji konkurenta od początku są cztery sektory, w tym dedykowany sektor na góry. Polkomtel jednak … “widać wie lepiej”, choć uruchomił swoją stację zdecydowanie później, aniżeli Orange. Co istotne, stacja Polkomtela jest w topograficznie lepszej lokalizacji, niestety – kuleje projekt stacji, późniejsze wykonanie i wyposażenie w technologie sieciowe
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS900 / LTE800
20) BT-34555, ul. Żeromskiego 2, dach hospicjum “Caritas”
Anteny w stacji posadowione są zdecydowanie za nisko, w sąsiedztwie jest gęsta zabudowa, nietrafione są również azymuty. W stacji bardzo brakuje czwartego sektora, na bieg ulicy Wolności, w kierunku śródmieścia
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE1800
21) BT-30123, ul. Romera 6, maszt Orange. W stacji ze względu na deficyt sygnału w sąsiedztwie bardzo brakuje czwartego sektora
Dostępne technologie na stacji: UMTS900 / LTE1800
22) BT-33522, Pl. Kościelny 1, wieża kościoła, śródmieście
W stacji brakuje czwartego sektora, na zachód
Dostępne technologie na stacji: GSM / UMTS2100 / LTE180

Ponieważ technologiczny chaos w implementacji technologii na jeleniogórskich stacjach widać gołym okiem – tym razem nie komentujemy sytuacji dodatkowo, licząc na to, że właściwe wnioski wyciągnie sam operator, bo klienci widzą problem od dawna. Zresztą, podobnie jest na całej sieci. Problemy w Jeleniej Górze, to zarówno proces modernizacji, której w mieście nawet nie rozpoczęto, jak i proces planowania nowych stacji, do którego operator specjalnego “pędu” nie ma

źródło: informacja własna