Plus modernizuje w łódzkiem

Kolejna porcja informacji na temat zrealizowanych modernizacji na sieci, w grupie  Polkomtela, o których dotąd nie informowaliśmy. Tym razem z obszaru województwa łódzkiego:
1. BT30778, Bełchatów, Piaski KWB “Bełchatów”, maszt własny. Stacja dwusektorowa. Rozbudowa do UMTS900
2. BT31324, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, biurowiec KWB “Bełchatów”, rozszerzenie stacji o UMTS900
3. BT11403, Bełchatów, ul. Przemysłowa 5, stacja własna Aero 2 zlikwidowana. Jej rolę przejęła stacja Plusa, BT30817, w której pracuje komplet pasm
4. BT30808, Osina 101, maszt własny przy DK74, rozszerzenie stacji o UMTS900 i rozbudowa ze stacji jednosektorowej do trójsektorowej
5. BT30537, Glina Mała, maszt własny, rozbudowa stacji o UMTS900
6. BT30861, Mokre, maszt własny, rozbudowa stacji o UMTS900
7. BT35837, Kraszkowice, ul. Wieluńska 29, maszt Orange, rozbudowa stacji o UMTS900
8. BT35839, Pajęczno, ul. Ściegienna, maszt Orange, rozbudowa stacji o UMTS900
9. BT33951, Moszczenica, ul. Kosowska 12, maszt “Emitel”. Rozbudowa stacji o UMTS900
10. BT33955, Czarnocin, ul. Główna 158, rozbudowa stacji i UMTS900
11. BT11412 ( Aero2, stacja własna ), Hucisko, maszt Orange, modernizacja stacji, w tym zmiana adresów radiowych
12. BT35834, Kiełczygłów, maszt Orange, nowa stacja operatora GSM/UMTS900

źródło: informacja własna