BEREC o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej

BEREC o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej. Podczas posiedzenia Rady Organów Regulacyjnych BEREC, 8 i 9 grudnia w Berlinie, przyjęta została opinia dotycząca projektu Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Opinia BEREC zawiera ogólną analizę projektu kodeksu, wskazując zarówno na aspekty pozytywne jak i negatywne w propozycji legislacyjnej Komisji opublikowanej 14 września.
Dokument koncentruje się na trzech obszarach:
– zakresie przepisów ram regulacyjnych,
– regulacji dostępu,
– kwestiach instytucjonalnych.
BEREC będzie kontynuował analizę projektu kodeksu i zapowiada przedstawienie bardziej szczegółowego stanowisko w przyszłym roku. Opinia wraz z komunikatem prasowym podsumowującym wyniki posiedzenia BEREC jest dostępna na stronie BEREC

źródło: UKE