Decyzja o wydaniu decyzji ws zmiany Oferty SOR

Decyzja o wydaniu decyzji ws zmiany Oferty SOR. Decyzja Prezesa UKE o wydaniu decyzji ws zmiany Oferty ramowej określającej warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. 6 grudnia 2016 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 28 kwietnia 2016 r. wydał decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”, zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r., następnie zmienioną decyzjami Prezesa UKE (Oferta SOR), w zakresie wprowadzenia do Oferty SOR mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci i listy Punktów Dostępu do Usługi bez konieczności zmiany Oferty SOR
Czytaj dalej …

źródło: UKE