Klientów sieci będziemy wspierać zawsze

W związku z brakiem reakcji Play na skargi klientów, związane z przycięciem prędkości transmisji danych, głównie w roamingu krajowym, w ofertach głosowych – do poziomu download , o wartości 3 Mbps, zaś upload – 1 Mbps sprawą zainteresowaliśmy UKE oraz UOKiK. Stosując degradację jakości świadczonych usług, bez wcześniejszego powiadomienia klientów i bez podania przyczyn – P4, naszym zdaniem – łamie zbiorowe interesy konsumentów. Czekamy na ustosunkowanie się do sprawy ww. organów, jak również zajęcie się tematem, celem zaniechania przez P4 podobnych praktyk w przyszłości, albowiem, jak wskazywaliśmy w informacji wcześniejszej – obecna sytuacja nie jest pierwszą, uderzającą w klientów od kiedy Play istnieje na rynku

źródło: informacja własna