Inwestycje w grupie Networks! zwiastują rozszerzenie zasięgu LTE

Orange oraz T-Mobile kontynuują rozszerzanie stacji do UMTS2100. To pasmo jest w grupie technologicznej Networks! ( Orange i T-Mobile ) bezpośrednio skomunikowane ruchowo z przełączaniem pomiędzy LTE oraz 3G. Jak wskazują nasze testy, pomimo integracji sieci – u obu operatorów niestety występują liczne dziury w sygnale podstawowym i to w miejscach, gdzie być ich nie powinno, tj. przy wielu odcinkach głównych dróg, w wielu miejscach w dużych miastach, na sporych osiedlach, czy przy szlakach kolejowych. Dobrze więc, że oprócz samych rozszerzeń stacji działających – obaj operatorzy budują nowe stacje, choć tempo inwestycji jest dość mozolne i wypadałoby jednak pokazać, że zachwalanie własnego zasięgu jest uzasadnione.
Poniżej stacje, w których w ostatnim czasie dostrzegliśmy rozszerzenia stacji do UMTS2100:
1. Własna, ul. Zdrowa, maszt Orange
2. Kleszczów, ul. Wolności, maszt Polkomtel przy ujęciu wody PWiK
3. Ujazd, ul. Powstańcow Śląskich, maszt Orange na terenie oczyszczalni ścieków

źródło: informacja własna