Stacja w “zaświatach”

Jak informuje nasz Korespondent, stacja Polkomtela, o kodowej nazwie: “BT-22022 Katowice Klimzowiec” została, zgodnie z zapowiedziami – wyłączona (do likwidacji) kilka tygodni temu. Patrząc na fakt historycznie: jedna z najstarszych stacji Plusa w Katowicach “odeszła w zaświaty”. Po jej wyłączeniu pojawił się jednak problem z dostępnością i jakością sygnału na tzw. “górnym Tysiącleciu”. Jak dodaje nasz informator, mimo problemu z porozumieniem z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej, na której obszarze posadowiona była stacja – konkurencja wybrnęła z opresji. Jako alternatywę dla wyłączonej stacji można wskazać wieżę kościoła Matki Bożej Piekarskiej przy ul. Ułańskiej 13. Dla przypomnienia, w Jeleniej Górze, pierwszą stacją Polkomtela, pracującą długi czas “w samotności” – jest stacja na 10-piętrowym bloku, przy ul. Różyckiego 14 ( BT-33217 ). Stację uruchomiono w pierwszych miesiącach po starcie cyfrowego operatora sieci komórkowej Plus GSM, w październiku 1996 r. Dziś, stacja pracuje na czterech sektorach LTE1800, na czterech sektorach LTE800 oraz na trzech sektorach: GSM, UMTS900 i UMTS2100. W tzw. “międzyczasie” w cytowanej lokalizacji pracował również DCS. Wartym podkreślenia jest to, że jest to jedna z nielicznych stacji w mieście, którą wyposażono w pełen zasób pasm, a jedyna, posiadająca cztery sektory i komplet technologii

źródło: informacja własna