UKE aktualizuje pozwolenia radiowe

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości przez ich dysponentów. Pośród nich znalazły się również te, wydane dla operatorów sieci komórkowych. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE