Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zapraszamy do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uwagi zbieramy do dnia 31 stycznia 2017 r. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:
– zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
– dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
– zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.
Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji