Ericsson Ericpol ze Statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawaną przedsiębiorcom najefektywniej wykorzystującym potencjał łódzkich naukowców

Ericsson Ericpol ze Statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawaną przedsiębiorcom najefektywniej wykorzystującym potencjał łódzkich naukowców. Ericsson Ericpol został uhonorowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego za zaangażowanie we współpracę ze studentami Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na płaszczyźnie naukowo-badawczej, ze szczególnym wyróżnieniem Akademii Telekomunikacji – bezpłatnego cyklu wykładów dla studentów kierunków technicznych związanych ze standardami telefonii komórkowej GSM, UMTS i LTE. Do tej pory Akademię ukończyło już ponad 600 osób. Wręczając statuetkę Marszałek Witold Stępień wyraził swoje uznanie dla owocnej i wieloletniej kooperacji firmy z Politechniką Łódzką, która pozwoliła na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w postaci ciekawych projektów z pogranicza nauki i biznesu. Marszałek pochwalił działania firmy Ericsson Ericpol, określając je jako inspirujący przykład dla innych łódzkich inwestorów i menedżerów. Podkreślił, że wpisują się one również w kierunek działań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego – jakimi są: wzmocnienie sektora nauki i badań, efektywne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w gospodarce, a tym samym podniesienie konkurencyjności regionu. Paweł Szczerkowski – szef firmy Ericsson Ericpol, skomentował nagrodę jako świetny przykład możliwości współpracy przedsiębiorstwa ze środowiskiem naukowym, z pożytkiem dla lokalnej społeczności. „Cieszy nas iż nasze działania zostały dostrzeżone przez Urząd Marszałkowski. Mogę zapewnić że będziemy intensyfikować nasze działania także w ramach firmy Ericsson, po zakończeniu procesu połączenia obydwu spółek” – dodał Paweł Szczerkowski

źródło: Ericsson