Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Dostałeś wysoki rachunek za telefon, internet, telewizję? Operator nie uwzględnił reklamacji? Poczta zgubiła przesyłkę i nie chce zwrócić kosztów? Masz szansę na polubowne rozwiązanie sporu. Bezpłatnie i bez zbędnych formalności pomożemy Ci rozwiązać spór z dostawcą usług ! 10 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, które zmienią również przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy Prawo pocztowe. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (Postępowanie ADR) zastąpi dotychczas prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie mediacyjne. Skorzystaj z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Prezesa UKE. Prezes UKE  pomoże Ci rozwiązać konflikt z przedsiębiorcą łatwiej i szybciej niż na drodze postępowania sądowego, dzięki czemu unikniesz formalności, stresu i kosztów. Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni. Prezes UKE przedstawi Twoje racje i argumenty przedsiębiorcy i pomoże w zawarciu ugody. Postępowanie jest dobrowolne. Nie rozstrzygamy, stawiamy na rozwiązania polubowne ! Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać pisemny wniosek na adres UKE w Warszawie lub do Delegatury UKE, zgodnie z miejscem zamieszkania.
Ważne ! Wniosek o ADR można złożyć do Prezesa UKE w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia reklamacji do operatora
Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów również na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

źródło: UKE / UOKiK