LTE800 i LTE2600 w grupie Networks! – prawda czy fałsz ?

W ostatnich dniach zrealizowaliśmy rekonesans w Jeleniej Górze i sąsiedztwie, aby zweryfikować rzetelność wykorzystania nabytych częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 2600 MHz przez podmioty z grupy Networks!. czyli Orange i T-Mobile. Jak to wygląda  rzeczywiście ? W Jeleniej Górze obecnie działa wyłącznie JEDNA !!! stacja z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz dla potrzeb LTE. To stacja węzłowa Orange, na kominie, przy ul. Okopowej 6a. Stacja T-Mobile, w paśmie LTE800 nie pracuje żadna. W zakresie wykorzystania częstotliwości z zakresu 2600 MHz – sprawa wygląda jeszcze gorzej. Ani w Jeleniej Górze, ani w sąsiedztwie wspomnianej częstotliwości nie zaimplementowano produkcyjnie do żadnej ze stacji. W sąsiedztwie Jeleniej Góry LTE800 pracuje w stacjach:
1) Mysłakowice, Orange
2) Kostrzyca, T-Mobile
3) Siedlęcin, Orange
4) Golejów, Orange
5) Strzyżowiec. T-Mobile
6) Klecza, T-Mobile
7) Karpacz, Góra “Pohulanka”, maszt “Emitel”, Orange
8) Szklarska Poręba, ul. Mała 1G, T-Mobile
9) Szklarska Poręba, ul. Muzealna 3c, Orange
Stacje, o których wspominamy są stacjami, w których zweryfikowaliśmy obecność LTE800 na miejscu. Statystyczne prędkości w LTE800, przy wykorzystaniu zakresu 10 MHz oscylują wokół 30 Mbps, w grupie Polkomtela, średnia statystyczna, dla zakresu 5 MHz w LTE800 waha się w przedziale 8-12 Mbps. Ponieważ, naszym zdaniem – częstotliwości z zakresu 2600 MHz są praktycznie przez operatorów niewykorzystywane, zaś częstotliwości z zakresu 800 MHz praktycznie nieobecne w miastach – zamierzamy poinformować o zastanym stanie Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dodajmy, iż mimo zamiarów obu operatorów z grupy Networks! – dotąd nie uruchomiono planowanych w Jeleniej Górze stacji:
1) przy ul. Grodzkiej 7
2) przy Pl. Ratuszowym 58
3) przy ul. 1-go Maja 73
Operatorzy oraz Networks! mimo zadanego pytania jakiś czas temu nie udzielili nam odpowiedzi co do dalszych zamiarów wobec wskazanych planów, co oznacza, iż chyba niespecjalnie są zainteresowani poprawieniem jakości, świadczonych przez siebie usług

źródło: informacja własna