Plus od Kłodzka po Jelenią Górę przez Dzierżoniów i Świdnicę

Prezentujemy jakość sygnału w sieci Plus, na trasie od Kłodzka po Jelenią Górę. Droga składa się z dwóch testowanych odcinków:
1. Kłodzko – Dzierżoniów – Świdnica – Żarów – A4 – Legnica – Złotoryja – Lwówek Śląski – Rakowice Małe –  Włodzice Wielkie
2. Włodzice Wielkie – Rakowice Małe – Lwówek Śląski – Pławna – Wleń – Siedlęcin – Jelenia Góra
Znającym trasę i topograficzne uwarunkowania, w plikach logów zwracamy uwagę, jak to już w większości przypadków bywa na kilka elementów:
1. co by było, gdyby w grupie Polkomtela istniał monolit sieciowy na stacjach ?
2. o ile lepiej wyglądałoby pokrycie sygnałem, gdyby wyeliminowano jednak stacje dwusektorowe, w większości na cytowanym, topograficznie trudnym terenie, o bardzo dużej ilości braków – zamieniając je na stacje o czterech sektorach
3. o ile lepiej wyglądałoby pokrycie sygnałem przy A4, gdyby Polkomtel dowiesił się do obiektów konkurencji ? Zresztą  … nie tylko tam
4. o ile wizerunkowo lepiej wyglądałoby pokrycie sygnałem, gdyby terminal mimo upriorytetyzowania LTE i 3G mimo wszystko w komplecie widział takie stacje, zaś stacje GSM only odeszły do lamusa ? Dla przykładu, stacja BT-34519, która nie dość, że od dawna powinna zostać zmodernizowana, to w wyniku analiz braków powinna być doposażona do czterech sektorów, z mechanicznym uptilt na azymucie w kierunku do miasta Lwówek Śląski, gdzie realnie, wewnątrz budynków nie ma sygnału sieci operatora na około 12 kilometrach. Dodatkowo aż razi brak stacji w południowej części powiatowego miasta Lwówek Śląski
5. ponieważ o pozostałych po modernizacji “dwusektorowcach” w Kotlinie Kłodzkiej i brakach w sygnale w samym mieście Kłodzko już pisaliśmy – tu tylko przypominamy temat, jednocześnie wracając do podobnych braków w powiatowym Bolesławcu i w Nowej Rudzie
6. stacją czterosektorową powinna być również stacja w miejscowości Suszki, BT-33743. Skutkiem doposażenia stacji w czwarty sektor byłoby zapewnienie sygnału sieci miejscowościom na wschód od jej lokalizacji:
a) Ustronie
b) Żeliszów
c) dojazd do miasta Bolesławiec drogą alternatywną względem wojewódzkiej nr 297
7. podobne doposażenie w czwarty sektor, ze względu na braki w sygnale z kolei na azymucie północnym i wschodnim powinna otrzymać stacja we Lwówku Śląskim – Płakowicach, BT-33526
Przypomnijmy, iż na całym odcinku, pomiędzy miastami: Bolesławiec i Jelenia Góra, wzdłuż biegu drogi wojewódzkiej nr 297 i alternatywnie, przez Wleń, dla przykładu, w  Orange jedziemy z terminalem, zalogowanym tam, gdzie jest zapewniony sygnał sieci, w sieciowym monolicie LTE800. Niestety, na cytowanej trasie są też braki:
a) na odcinku Lwówek Śląski – dojazd do stacji Golejów
b) Nielestno – Pilchowice,
c) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, kłopoty z sygnałem spotkamy na odcinku Pasiecznik – Rybnica
Dodajmy, iż u głównych konkurentów Polkomtela, w każdej ze stacji zaimplementowano GSM/UMTS900/UMTS2100 i LTE800. Co się dzieje z technologiami w Polkomtelu – widać w plikach logów

Pliki logów:
1. pierwszy etap podróży – tutaj
2. drugi etap podróży – tutaj

źródło: informacja własna