Jednak będą inwestycje w Orange i T-Mobile

W informacji z dnia 12 stycznia br., pisaliśmy o miernej statystyce wykorzystania przez współwłaścicieli Networks! częstotliwości z pasma 800 MHz dla potrzeb LTE w miastach oraz częstotliwości 2600 MHz w ujęciu ogólnym. Przy okazji wspomnieliśmy o prawdopodobnie zaniechanych zamierzeniach inwestycyjnych obu operatorów w grupie technologicznej w Jeleniej Górze. Otrzymaliśmy jednak informacje, iż inwestycje, o których wspomnieliśmy – będą realizowane. Ponieważ są to lokalizacje, gdzie obaj operatorzy mają istotne uchybienia w jakości sygnału wewnątrz budynków – liczymy na rychłe wybudowanie i uruchomienie wspomnianych, nowych stacji

źródło: informacja własna