Plus znowu dodał pasma

Jak informuje nasz Korespondent, Polkomtel rozbudował stację w miejscowości Mikołów [ BT-22809], przy ul. Gliwickiej 3, C.H. “Auchan”. Stację rozbudowano do … 2 sektorów i UMTS900. Nastąpiła również rozbudowa stacji BT-20356 w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 2, SDH “Skarbek”. Obecnie pracuje tam: GSM, U2100, U900, LTE1800 oraz LTE800

źródło: informacja własna