Inwestycje operatorów ciąg dalszy

Kolejna porcja zrealizowanych przez operatorów prac inwestycyjnych, o których dotąd nie informowaliśmy:
A. grupa technologiczna Networks!:
a) Branice, ul. Żymierskiego, maszt Orange, rozbudowa stacji o UMTS2100
B.  grupa Polkomtel:
a) Mysłowice, ul. Mikołowska 42, dach bloku, BT-22035, rozszerzenie stacji o UMTS2100
b) Dzierżkowice 1, maszt własny na terenie RSP,  BT-24118, rozszerzenie stacji o UMTS2100

źródło: informacja własna