Nowości inwestycyjne operatorów

Kolejna porcja inwestycyjnych nowości operatorów, o których dotąd nie informowaliśmy:
A. grupa technologiczna Networks!:
1. Kozłów,  maszt Orange przy A4 i MOP Kozłów, nowa stacja
2. Katowice, ul. Bażantów 1, mobilny maszt Orange na terenie “Lambertz”. Nowa stacja, dotychczasowa stacja na kominie została zlikwidowana
3. Zabrze, ul. Knurowska 8, mobilny maszt T-Mobile na terenie “Mad-Pol”. Rozbudowa stacji o UMTS900
4. Łąka koło Bolesławca, maszt T-Mobile na terenie stacji benzynowej, przy węźle A4. Nowa stacja. Dodać jednak należy, iż przy projektowaniu stacji, mimo monitowanych wcześniej uchybień w dostępie do sieci w sąsiedztwie pominięto bardzo pożądany w tym miejscu czwarty sektor. Trzy sektory, owszem – diametralnie poprawiają dostęp do sieci na odcinku: węzeł autostradowy A4 – miasto Bolesławiec, ale:
a) brakuje mechanicznego uptilt sektora południowego w kierunku Bolesławca, ponieważ dziś, w zakresie dostępności do sieci obie, sąsiadujące ze sobą stacje, tj.: przy ul. Kościuszki 24 w Bolesławcu na maszcie Orange oraz w miejscowości Łąka wciąż nie gwarantują ciągłości sygnału na odcinku drogi wojewódzkiej nr 297 od Bolesławca po węzeł autostradowy Łąka
b) brakuje dedykowanego sektora na północ, w kierunku biegu drogi wojewódzkiej nr 297 w kierunku Golnic. Stacja T-Mobile w Golnicach nie załatwia tego problemu
5. Platerówka, rozbudowa stacji o trzeci sektor. Niestety efektywność stacji po rozbudowie nadal budzi wiele zastrzeżeń i warto nad tematem przystanąć. Stacja Polkomtela, pracująca w tym samym miejscu wciąż posiada tylko dwa sektory
6. Chełmsko Śląskie, maszt Polkomtel, nowa stacja, pracująca od jakiegoś czasu, posiada cztery sektory i to było ze względu na bardzo duże braki w sąsiedztwie bardzo dobre rozwiązanie. Niestety, ze względu na posadowienie anten na maszcie Polkomtela na niższej galerii – wydajność stacji pozostawia wiele do życzenia. Naszym zdaniem, warto było uzgodnić z Polkomtelem rozbudowę masztu wzwyż i anteny zamontować wyżej, realizując na nich mechaniczny downtilt. Pomimo czterech sektorów sygnału ze stacji nie widać nawet na zewnątrz budynków w miejscowości Uniemyśl, którego pokrycie sygnałem było jednym z celów, kłopoty w niedalekiej odległości od stacji występują również w drodze od Chełmska Śląskiego do granicy Państwa w Mieroszowie/Golińsku, przez miejscowości: Łączna i Różana, które niestety po wybudowaniu wspomnianej stacji sygnału nie otrzymały. Problemem jest również brak monolitu technologicznego, w sąsiadujących stacjach: Lubawka i Chełmsko Śląskie, gdzie przejeżdżając Chełmsko Śląskie i potem dalej w każdą ze stron – terminal ma problem z przelogowaniem z UMTS2100 w stacji Lubawka na stację Chełmsko Śląskie. Jeśli od stacji Chełmsko Śląskie oczekuje się efektywności, oprócz realizacji fizycznej korekty samej stacji – należy dołożyć do niej UMTS2100 dla zagwarantowania stabilności realizacji handover w tym samym paśmie. Wspominając o stacji Lubawka dodajmy, iż obu operatorom z grupy technologicznej Networks! potrzebna jest wydajna stacja w śródmieściu Lubawki. Dziś, m.in. wyjeżdżając z Lubawki w kierunku Chełmska Śląskiego – terminal jest obsługiwany z dalekiej, losowej stacji w miejscowości Miszkowice, a chyba nie o to ma chodzić
7. Miszkowice, rozbudowa stacji o UMTS2100

B. grupa Polkomtel:
1. Dziwiszów k. Jeleniej Góry, “Łysa Góra”, maszt własny. Rozszerzenie stacji o UMTS900 i trzeci sektor. Jak wiele razy wspominaliśmy, do efektywnego pokrycia trudnego topograficznie terenu w sąsiedztwie, w cytowanej stacji, BT-33453 – bardzo potrzebny był i jest – czwarty sektor. Nawet po rozszerzeniu o trzeci sektor, w trasie od Złotoryi, przez Świerzawę do Jeleniej Góry, na odcinku Dziwiszów – Jelenia Góra – terminal jest obsługiwany przez stacje zupełnie losowe, odległe od niego nawet o 20 kilometrów i więcej. Dodatkowym problemem jest również brak UMTS2100 i LTE800/1800 w cytowanej stacji, ponieważ w jej radiowym sąsiedztwie właśnie takie środowisko występuje. Stąd przejazd odbywa się właśnie z obsługą przez stacje losowe, w tym w LTE, gdzie zainicjowane pod adresem terminala połączenie głosowe kończy się komunikatem o braku terminala w zasięgu, zaś próba zainicjowania połączenia w takich warunkach kończy się w większości niepowodzeniem. Żeby inwestycja w stację BT-33453 miała jakościowy sens – stacja musi być doposażona do czwartego sektora i kompletu technologii, bo takie pracują w jej otoczeniu i tylko w tych okolicznościach połączenia voice/data będą realizowane bez przeszkód, a w zakresie pokrycia sygnałem osiągnie się technologiczne optimum
2. Sokola, maszt T-Mobile przy DK3, nowa, pracująca od jakiegoś czasu stacja operatora
3. Piechowice, ul. Turystyczna 8, BT30677 Hotel “Las”, rozbudowa stacji o UMTS2100
4. Ręczyn, maszt własny, BT-34547, rozbudowa stacji o UMTS2100. Stacja, ze względu na nieprzemyślane kroki operatora względem niej od lat jest przedmiotem naszych zainteresowań. Najpierw Polkomtel, mogąc mieć za wzór rozwiązanie Orange w sąsiedztwie wybudował stację tylko z dwoma sektorami, gdzie konkurent od początku ma w niej trzy sektory i jest to przy występujących na obszarze przygranicznym brakach bardzo uzasadnione. Następnie bardzo długo ociągano się z jej rozbudową, po czym przy modernizacji pozostawiono tylko dwa sektory, zaś w sąsiedztwie, wzdłuż drogi: Zgorzelec – Bogatynia na stacjach jest wymieszane raz UMTS900, a raz UMTS2100. Tym sposobem, w drodze od Zawidowa do Bogatyni, przez Ręczyn – terminal praktycznie pomija logowanie do stacji Ręczyn w UMTS2100, a potem to samo dzieje się na wysokości Kopalni “Turów” oraz Elektrowni “Turów”, gdzie również jest UMTS2100 i następuje aż po same granice miasta Bogatynia siłowe trzymanie terminala w paśmie UMTS900 ze stacji Działoszyn, gdzie takowoż brakuje trzeciego sektora po modernizacji, a dla stabilności handover i obsługi terminala w drodze – brakuje UMTS2100
5. Działoszyn, pow. zgorzelecki, BT-33261, maszt własny, rozbudowa stacji o UMTS900. Po modernizacji stacji pozostawiono tylko dwa sektory. Konkluzje zawarto w pkt. 4 wyżej
6. Jasna Góra k. Bogatyni, maszt “Emitel”, rozszerzenie stacji o UMTS2100 i LTE. Od lat bardzo wskazane jest rozszerzenie stacji o drugi sektor ze względu na występujące braki w sygnale w sąsiedztwie
7. Zawidów, rozbudowa stacji do trzech sektorów ze splitu antenowego i jej rozszerzenie o UMTS2100, BT-33475. Lokalizacja: ul. Jana Pawła II, wieża kościoła. Stacja wymaga uwagi i radiowej optymalizacji ze względu na dość mierną efektywność, głównie w mieście, poniżej kościoła. Dodajmy, iż konkurenci z grupy Networks! posiadają w przygranicznym Zawidowie dwie stacje
8. Kliczków, maszt T-Mobile, rozszerzenie stacji o UMTS900
9. Bogatynia, ul. 1-go Maja 35, maszt Orange, rozbudowa stacji o czwarty sektor, UMTS2100 i LTE, BT-34524. Warto dodać, iż w samym przygranicznym mieście Bogatynia Polkomtel posiada TYLKO JEDNĄ stację, przy trzech stacjach konkurentów z grupy Networks! Owszem, pracują jeszcze stacje na terenach przemysłowych, tj.: na terenie kopalni “Turów” i Elektrowni “Turów”, ale to są wyłącznie stacje obsługujące kopalnię, elektrownię i najbliższe sąsiedztwo. Dla miasta Bogatynia nie wnoszą nic. Biorąc pod uwagę jakość sygnału w całym mieście, w tym wewnątrz budynków, po 20 latach od uruchomienia sieci – nie da się tego, co można zastać określić inaczej, jak kompromitacja operatora
10. Jelenia Góra, ul. Cervi 14, dach Sanatorium MSW “Agat”, BT-33237. Rozszerzenie stacji o UMTS900, gdzie konkurenci posiadają w tym samym miejscu również UMTS2100 oraz LTE. Ze względu na brak LTE w stacji, o której mowa oraz brak UMTS2100 – jakość obsługi terminala przez sieć zmieniła się w obszarze pokrycia stacji marginalnie. Terminale obsługiwane są albo na szczątkach sygnału przez UMTS2100 ze stacji przy Pl. Piastowskim 18 ( BT-30667) albo przez LTE ze stacji przy Pl. Piastowskim 18 ( BT-30667) bądź ze stacji przy ul. Cieplickiej 83 ( BT-34558 ). Czy o to w tym miało chodzić ? – mamy poważne wątpliwości. Tym bardziej, że to bliskie sąsiedztwo parku zdrojowego, gdzie dziennie spaceruje sporo kuracjuszy, ale również turystów

C. Play:
1. Sokolniki koło Kątów Wrocławskich, maszt własny, nowa stacja operatora
2. Wałbrzych, ul. Cicha 5, komin Fabryki Wkładów Odzieżowych “Camela”
3. Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 20, maszt własny, rozbudowa stacji o czwarty sektor UMTS2100

źródło: informacja własna