Konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie swiadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie

Konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie swiadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Z dniem 24 stycznia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej wniosku Orange Polska S.A. (OPL) z dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie, przedstawionego w wyniku realizacji obowiązku regulacyjnego nałożonego na OPL przez Prezesa UKE decyzją z dnia 16 września 2015 r. nr DART.SMP.6040.1.2015.51
Czytaj dalej …

źródło: UKE