Ogłoszenie dostępności częstotliwości z zakresu 5,875-5,925 GHz

Ogłoszenie dostępności częstotliwości z zakresu 5,875-5,925 GHz. Ogłoszenie Prezesa UKE o dostępności częstotliwości z zakresu 5,875-5,925 GHz  w radiokomunikacji stałej, dla systemów łączności radiowej typu punkt – wiele punktów
Treść Ogłoszenia tutaj

źródło: UKE