Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2016

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2016
– Sprzedaż spadła o 11% rdr., głównie z powodu mniejszych przychodów związanych z IPR.
– Pomimo wzrostów w obszarze Networks, rynek bazowy pozostaje w słabej kondycji.
– Marża brutto wyniosła 26,1% (36,3%).
– Program efektywnościowy przebiega zgodnie z planem. Oszczędności związane z restrukturyzacją wyniosły w 2016 roku 7,6 miliarda SEK, to więcej niż zakładano (5,5-6,5 mld SEK).
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 19,4 mld SEK (21,9).
– 16 stycznia 2017, Borje Ekholm objął stanowisko prezesa firmy
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson