Regulatorzy z Norwegii i Polski podpisali Memorandum o porozumieniu

Regulatorzy z Norwegii i Polski podpisali Memorandum o porozumieniu.  Zespół UKE złożył wizytę w Norweskim Urzędzie ds. Łączności (Nkom) w Lillesand.  W trakcie spotkania, które odbyło się 26 stycznia 2017 r. Prezes UKE Marcin Cichy i Dyrektor Generalny Nkom Torstein Olsen podpisali Memorandum o porozumieniu, które będzie podstawą do dalszej współpracy pomiędzy regulatorami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju Internetu szerokopasmowego. Przedstawiciele Nkom zaprezentowali narzędzia regulacyjne, stosowane przy wspieraniu inwestycji i rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Z kolei delegacja UKE podzieliła się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem dyrektywy w sprawie środków zmniejszających koszty realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej oraz z budową Punktu Informacji ds. Telekomunikacji. Zespoły Nkom i UKE rozmawiały także na temat niezależności organu regulacyjnego, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz zarządzania zasobami częstotliwości. Strona polska w szczególności była zainteresowana doświadczeniami norweskimi, związanymi z wdrożeniem radia cyfrowego oraz rozwiązywaniem problemów z wykorzystaniem częstotliwości w zakresach 450 MHz i 700 MHz. Regulatorzy ustalili, że ich współpraca obejmie w pierwszej kolejności obszary monitoringu widma radiowego, dystrybucji zasobów częstotliwości oraz neutralności sieci

źródło: UKE