Nordisk będzie świadczyć usługi dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nordisk, spółka zależna Polkomtelu z Grupy Cyfrowy Polsat, rozpoczął świadczenie usług w technologii CDMA na częstotliwości 450 MHz dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.   Nordisk Polska należący do Polkomtelu, operatora sieci Plus, podpisał umowę z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na świadczenie usług cyfrowej łączności dyspozytorskiej. W ramach umowy Nordisk wykonał instalację konsol dyspozytorskich oraz przekazał aktywne terminale. Terminale i konsole dyspozytorskie będą wykorzystywane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (dyspozytornie oraz karetki pogotowia). Wcześniej Nordisk aktywnie uczestniczył w zapewnieniu łączności podczas Światowych Dni Młodzieży. Na potrzeby ŚDM 2016 Nordisk Polska zapewnił usługi wynajmu ok. 1600 sztuk terminali łączności dyspozytorskiej dla wielu instytucji i służb obsługujących organizację i zabezpieczenie ŚDM 2016. W ramach ustaleń wdrożeniowych wspólnie z klientami CDMA wypracowano optymalny dla nich model działania usługi, podziału flot na grupy funkcyjne oraz przyporządkowanie dodatkowych usług i priorytetów dla poszczególnych użytkowników terminali. Łączność CDMA i Zamknięty System Dyspozytorski sprawdziły się wzorowo w czasie wizyty papieża Franciszka w Polsce. Wszyscy klienci CDMA, którzy korzystali ze specjalnej łączności CDMA, potwierdzili jej skuteczność i szybkość komunikacji oraz elastyczność przy konfiguracji. Nordisk Polska otrzymał również wysokie oceny za wiedzę, zaangażowanie i szybkość działania swoich pracowników (konfiguracja terminali CDMA dla klientów, wsparcie przy szkoleniach z panelu dyspozytora, realizacja zgłoszeń od klientów CDMA). Klienci CDMA ze ŚDM potwierdzili, że łączność CDMA (sieć niepubliczna, zamknięta) i Zamknięty System Dyspozytorski jest bezpiecznym i skutecznym narzędziem komunikacji na wydarzenia i spotkania o tak dużej skali oraz formacie. Nordisk jest otwarty na współpracę z kolejnymi podmiotami, w tym służbami administracji państwowej, w celu zapewnienia niezawodnej łączności, niezależnej od komercyjnych sieci komórkowych.

Nordisk Polska, operator sieci CDMA w Polsce, udostępnia dla swoich klientów niepubliczną, zamkniętą cyfrową sieć łączności dyspozytorskiej. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie niepubliczną, zamkniętą, które oznacza, że wyłącznie klienci CDMA Nordisk Polska, którzy zamówili usługę Zamkniętej Sieci Dyspozytorskiej, mogą korzystać z sieci CDMA i żadna prywatna, postronna osoba nie może jej użytkować. Zapewnia to dla klientów Nordisk Polska stabilną pojemność sieci i gwarancję działania usług. Łączność dyspozytorska CDMA to łączność klasy profesjonalnej realizowana na dedykowanych terminalach głosowych w modelu PushToTalk (Naciśnij i Mów). Łączność dyspozytorska umożliwia jednoczesną komunikację pomiędzy użytkownikami w trybie JEDEN DO WIELU w kilka milisekund. Funkcja JEDEN DO WIELU wyróżnia łączność dyspozytorską od normalnych systemów GSM, UMTS czy LTE tym, że jeden użytkownik terminala lub dyspozytor konsoli może przekazać w tej samej chwili, jednocześnie komunikat do nieskończonej liczby odbiorców, którzy są w jego flocie lub grupie.
Przykład:
Załóżmy sytuację, że jako dyspozytor Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymaliśmy informację, że w jakiejś części miasta doszło do wydarzenia, o którym powinni zostać powiadomieni użytkownicy wielu grup, z którymi mamy kontakt poprzez konsolę dyspozytorską, np. Dyżurny Straży Pożarnej, która używa własnego systemu łączności, Ratownicy Medyczni w karetkach, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego i ratownicy w terenie. W takiej sytuacji dyspozytor może wywołać w tym samym momencie nieograniczoną (nawet ponad 1000 użytkowników) liczbę użytkowników terminali i przekazać do nich informację o tym wydarzeniu. Wystarczy tylko, że będzie miał do nich dostęp na swojej konsoli. Takie wywołanie alarmowe przerwie wszystkie inne prowadzone aktualnie w grupach rozmowy i dyspozytor przekaże komunikat. Ponadto, jeżeli jakieś służby używają własnego systemu łączności, a nie CDMA, wystarczy, że osoba zarządzająca tymi służbami będzie wyposażona w terminal dyspozytorski CDMA a informacja do nich zostanie przekazana. Łączność dyspozytorska CDMA działa w całej Polce, co nie tylko oznacza, że w całej Polsce grupy będące w tej samej lokalizacji mogą ze sobą rozmawiać, ale że komunikat od członka grupy lub od dyspozytora nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony geograficznie. O wydarzeniu, które miało miejsce np. w Krakowie, zostaną powiadomieni poprzez komunikat od użytkownika lub dyspozytora również użytkownicy łączności CDMA przebywający w Warszawie lub Szczecinie. Wystarczy tylko, że będą w odpowiedniej uprzednio stworzonej grupie. Więcej o cyfrowej łączności dyspozytorskiej jest na http://www.nordiskpolska.pl/

źródło: Nordisk / Polkomtel