Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, których celem jest ocena roli ENIS-y w kształtowaniu cyberbezpieczeństwa. ENISA odgrywa ważną rolę w procesie implementacji Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Dyrektywa będzie transponowana do polskiego porządku prawnego w ramach powstającej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji