Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej o przyszłości rynku telekomunikacj

Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej o przyszłości rynku telekomunikacji. Przyszłość europejskiego rynku łączności elektronicznej była głównym tematem spotkania wiceministrów ds. cyfryzacji i szefów urzędów regulacyjnych rynku łączności elektronicznej z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Spotkanie z inicjatywy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbyło się 6 lutego br. w Warszawie, w ramach trwającego obecnie przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Polskę reprezentowali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski oraz Prezes UKE Marcin Cichy. Podczas prowadzonej przez Prezesa UKE debaty przedstawiciele państw V4 omówili główne wyzwania na najbliższe lata. Uczestnicy dyskusji szczególną uwagę poświęcili projektowi dyrektywy w sprawie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (European Electronic Communication Code). Podkreślili także wagę prezentacji wspólnego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej na forum międzynarodowym, a w szczególności znaczenie koordynacji na poziomie regionalnym. Do wspólnych priorytetów należą wspieranie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, efektywne zagospodarowanie częstotliwości radiowych w związku z rozwojem usług mobilnych nowej generacji oraz działania prokonsumenckie. W debacie Prezes Marcin Cichy podkreślił znaczenie wiedzy eksperckiej, którą  na forum Wspólnoty Europejskiej dostarczają regulatorzy. Wskazał również, iż nowelizacja unijnych przepisów jest dobrą okazją do dyskusji na temat działań regulacyjnych Komisji Europejskiej. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Czech, Węgier, Słowacji i Polski podpisali stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, określające wspólne priorytety w obszarze kierunkowych propozycji przedstawionych w Kodeksie. Wyrażono poparcie dla ambitnych celów zapewnienia powszechnego dostępu do sieci telekomunikacyjnych o dużej przepustowości dla wszystkich obywateli UE. Aby osiągnąć ten cel, regulatorzy rynku łączności elektronicznej powinni zostać wyposażeni w efektywne narzędzia regulacyjne, pozwalające im nadążać za aktualnymi trendami w rozwoju branży ICT. Nie wolno przy tym zachwiać obecnej równowagi między regulatorami, Komisją Europejską a BEREC. Wobec zauważalnego popytu na częstotliwości i dynamicznego rozwoju sieci oraz usług mobilnych, w opinii państw Grupy Wyszehradzkiej nie jest zasadna zmiana dotychczasowego modelu zarządzania zasobami częstotliwości opartego na kompetencjach krajowych organów. Konieczna jest koordynacja regionalna (np. w Europie Środkowej), nie zaś przenoszenie kompetencji w wymiar transgraniczny. Priorytetem pozostaje wysoki poziom ochrony praw konsumenta w dynamicznie rozwijającym się środowisku cyfrowym. Dokument ten będzie podstawą dalszego aktywnego zaangażowania się Grupy Wyszehradzkiej w debatę nad przyszłym kształtem rynku łączności elektronicznej na forum unijnym

źródło: UKE