Stanowisko Prezesa UKE w sprawie testu zawężenia marży i zawężenia ceny (Stanowiska Testów MS/PS)

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie testu zawężenia marży i zawężenia ceny (Stanowiska Testów MS/PS). Stanowisko Prezesa UKE w sprawie szczegółowych metod przeprowadzania testu zawężenia marży i zawężenia ceny (Stanowiska Testów MS/PS). 20 stycznia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił do konsultacji projekt „Kwestionariusza w sprawie danych do przeprowadzania Testów MS/PS w odniesieniu do usług detalicznych Orange Polska S.A. – usługi xDSL realizowane na infrastrukturze miedzianej” wraz z propozycją zmian. Kwestionariusz danych stanowi załącznik nr 2a do Stanowiska Testów MS/PS. Pozostałe załączniki do Stanowiska Testów MS/PS nie podlegały zmianom. Zaproponowane przez Prezesa UKE zmiany Kwestionariusza danych polegały na poszerzeniu zakresu pobieranych informacji o usługi transmisji danych realizowane przez OPL w podwyższonej klasie ruchu: do 256/128 kbit/s, do 2048/256 kbit/s, do 2048/512 kbit/s, do 2048/1024 kbit/s (usługi są obecnie świadczone przez OPL zarówno na rynku detalicznym jak i rynku hurtowym, w związku z czym podlegają Testom MS/PS) oraz informacji służących weryfikacji wskaźnika CHURN. Uwagi do konsultowanych projektów dokumentów można było zgłaszać do 3 lutego 2017 r.
Czytaj dalej …

źródło: UKE