Twoja Telekomunikacja – postępowanie UOKiK

Twoja Telekomunikacja – postępowanie UOKiK
– Operator telefoniczny Twoja Telekomunikacja może wprowadzać konsumentów w błąd.
– Do Urzędu i rzeczników konsumentów trafiło prawie 450  zgłoszeń od klientów.
– Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy.
Urząd rozpoczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółce „Twoja Telekomunikacja”. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej oraz związane z nimi odpłatne usługi dodatkowe („Usługa Pakiet Bezpieczeństwa”, ochrona spadkobiercy przed odpowiedzialnością finansową w przypadku śmierci abonenta, itp.).  Urząd w postępowaniu sprawdzi czy niezgodne z prawem działania jak: podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnionym żądaniu opłat za niezmówione usługi dodatkowe są stosowane w praktyce. Konsultanci telefoniczni dzwonili najczęściej do osób starszych, właścicieli numerów stacjonarnych wywierając na nich błędne wrażenie o tym, że rozmawia z nimi ich dotychczasowy operator
Czytaj dalej …

źródło: UOKiK