Nowy Pełnomocnik Prezesa UKE ds. międzynarodowych

Nowy Pełnomocnik Prezesa UKE ds. międzynarodowych. Anna Rogozińska, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Urzędu Komunikacji Elektronicznej, została Pełnomocnikiem Prezesa UKE do spraw międzynarodowych. Jako pełnomocnik Anna Rogozińska będzie reprezentować Prezesa UKE w kontaktach z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi, w tym Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), a także będzie prowadzić współpracę z Niezależną Grupą Regulatorów, Regulatorami innych państw oraz innymi organizacjami międzynarodowymi właściwymi do spraw telekomunikacji i poczty. Do kompetencji Anny Rogozińskiej będzie też należeć reprezentowanie Prezesa UKE na konferencjach, posiedzeniach i spotkaniach międzynarodowych, włącznie z podpisywaniem dokumentów roboczych, sprawozdań i innych dokumentów podsumowujących przebieg spotkań. Anna Rogozińska zaczynała pracę dla Regulatora w 2001 roku, jako główny specjalista w Wydziale Obsługi Pomocy Zagranicznej w Biurze Współpracy z Zagranicą ówczesnego URT (dalej URTiP i UKE). W latach 2008-2012 pełniła obowiązki eksperta narodowego w Komisji Europejskiej, gdzie jako case handler zajmowała się postępowaniami o nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne posiadające pozycję dominującą, a także analizami projektów organów regulacyjnych pod względem prawa konkurencji. Od 2014 r. jest Dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą UKE

źródło: UKE