Nowe arkusze wydanych pozwoleń radiowych

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy, wydanych pozwoleń radiowych ich dysponentom. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM/DCS/UMTS/CDMA oraz LTE. Najnowsze dane dostępne tutaj

źródło: UKE