W drodze szlakiem turystycznym od Polanicy-Zdrój do Szczytnej [ Kotlina Kłodzka ]

Prezentujemy jakość pokrycia sygnałem turystycznej trasy od centrum medycznego w Polanicy-Zdroju do Restauracji “Piekiełko”, zlokalizowanej już w administracyjnych granicach miasteczka Szczytna, w Kotlinie Kłodzkiej. Przebyty odcinek jest niedługi, ponieważ wynosi ledwie około 2 kilometry. Oddaje jednak to, co prezentują operatorzy na szlakach turystycznych w momencie, kiedy kończą się granice ścisłego śródmieścia w niejednym mieście. Tu, wartym podkreślenia jest, iż log obejmuje trasę powrotną, gdzie terminal sprawował się sporo lepiej. W trasie “tam”, nieosiągalny był nawet podstawowy GSM. Dla oddania sprawiedliwości – tu prezentujemy jakość pokrycia sygnałem sieci Plus, natomiast dwóch podstawowych konkurentów, Orange i T-Mobile, mających nawet stację bazową u źródła szlaku, tj. w sąsiedztwie samego centrum medycznego, na kominie kotłowni wspomnianego centrum – wcale nie sprawowało się lepiej. Cytowana stacja w ramach Networks! nie posiada ani LTE ani dedykowanego sektora na wspomniany, turystyczny szlak, bo jest stacją ledwie dwusektorową. W pliku logu dla sieci Plus widzimy zalogowane sektory ze wszystkich, możliwych stacji w sąsiedztwie, tj. z Barda Śląskiego, odległego od terminala około 20 kilometrów, z Bystrzycy Kłodzkiej – oddalonej od terminala około 17 kilometrów, z Kłodzka – z jednej, z dwóch “dyżurnych” stacji, rozsiewających sygnał na tzw. “cały świat” ( ul. Dusznicka 32, maszt Orange ) – oddalonej od terminala około 12 kilometrów, z Nowej Rudy – ze stacji, oddalonej od terminala o około 17 kilometrów oraz z Żelazna, gdzie stacja obsługiwała terminal z odległości około 14 kilometrów. W logu pojawia się także stacja Duszniki-Zdrój, obsługująca terminal z odległości około 7 kilometrów. Stacje logiczne, tj. z Polanicy-Zdroju pojawiają się w logu bardzo sporadycznie, niemal w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tak prezentuje się zdecydowana większość danych, odzwierciedlających jakość pokrycia tego turystycznego odcinka. W samej restauracji “Piekiełko”, na malowniczej “Piekielnej Górze” – sygnału sieci nie posiada żaden z operatorów, co jest w przypadku turystycznej Kotliny Kłodzkiej sytuacją jednoznacznie operatorów kompromitującą, podobnie zresztą, jak dziurawy szlak kolejowy od Kłodzka do Kudowy-Zdroju, czy nieco mniej dziurawy – kolejowy szlak od Kłodzka w kierunku Wałbrzycha. Dane ze szlaku dla sieci Plus – tutaj

źródło: informacja własna