Wyniki Play za 2016 rok

Play osiągnął udział w rynku na poziomie 26,3% (wzrost o 1,2 pp. r/r), odnotowując dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA.
Najważniejsze dane za pełen rok finansowy 2016:
– Całkowita baza klientów wzrosła do 14,41 mln (+1,9% r/r), natomiast udział klientów kontraktowych wzrósł do 58,0% z 50,0% na koniec roku 2015
– Przychody operacyjne wyniosły 6 118 mln zł, co stanowi wzrost o 12,5% r/r
– Przychody od użytkowników wyniosły 3 432 mln zł, co stanowi wzrost o 7,9% r/r
– Skorygowana EBITDA wyniosła 2 035 mln zł, wzrastając o 14,0% r/r
– Baza abonencka zwiększyła się o 264 tys. netto, co stanowi wzrost o 1,9% w porównaniu z rokiem 2015
– Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 grudnia 2016 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 92.1% pokrycia populacji
W 2016 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę abonencką, co doprowadziło do dalszego wzrostu przychodów oraz wyniku EBITDA. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 58,0% na koniec 4 kw. 2016 r. w porównaniu z 54,6% na koniec 3 kw. 2016 r. oraz 50,0% na koniec 4 kw. 2015 r. W 2016 r. skorygowana EBITDA wzrosła w wyniku dalszego zwiększania się bazy klientów kontraktowych, która powiększyła się o 1 297 tys. netto w roku 2016
Czytaj dalej …

źródło: Play