Verizon i Ericsson przeprowadzą pilotażowe testy 5G w Stanach Zjednoczonych

Verizon i Ericsson przeprowadzą pilotażowe testy 5G w Stanach Zjednoczonych
– Pilotaż wykorzystujący rozwiązania 5G firmy Ericsson zbliży Verizon do komercyjnego wprowadzenia sieci 5G.
– Próby terenowe wykazują możliwość bezprzewodowego dostępu do sieci 5G
Verizon i Ericsson przechodzą z fazy prób technologicznych do etapu pilotażowych prób na terenie kilkunastu amerykańskich miast. Próby pilotażowe, których rozpoczęcie są planowane na pierwszą połowę 2017 roku, umożliwią udoskonalenie kompletnej sieci 5G z wykorzystaniem połączenia nowej technologii i istniejącej infrastruktury firmy Verizon. Dzięki ścisłej współpracy z firmą Verizon, Ericsson mógł określić wyzwania rozwojowe i opracowanie technik wymaganych w celu szybkiego i skalowanego wdrożenia rozwiązania
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson