Broszura MC: “Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”

“Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych” – zajrzyj do naszej broszury. W najbliższych latach będą budowane kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Dlatego zachęcamy do lektury naszej broszury informacyjnej dotyczącej zmian prawnych, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 17 lutego br. zakończył się nabór wniosków w drugim konkursie na budowę sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tym razem beneficjenci będą mieli obowiązek dodatkowo podłączyć wszystkie szkoły, które nie posiadają dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, do odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. Sieci szerokopasmowe są fundamentem cyfrowej przyszłości Polski. To na nich opiera się budowa cyfrowego społeczeństwa i e-Państwa, a w tych procesach kluczową rolę odgrywają samorządy. To one, będąc najbliżej mieszkańców i przedsiębiorców, warunkują sprawność realizacji procesu inwestycyjnego poprzez stosowanie prawa i prowadzenie postępowań administracyjnych, a także późniejsze wykorzystywanie wybudowanej infrastruktury w celu wdrażania własnych rozwiązań z zakresu e-administracji do obsługi mieszkańców i inwestorów
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji