Wyniki konsultacji decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

Wyniki konsultacji decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym. Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. W dniach 24 stycznia 2017 r. – 23 lutego 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie, przedstawiony w wyniku realizacji obowiązku regulacyjnego nałożonego na Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) przez Prezesa UKE decyzją z 16 września 2015 r. nr DART.SMP.6040.1.2015.51
Czytaj dalej …

źródło: UKE