Plus, Orange i … czasami Play na kolejowej trasie od Jeleniej Góry do Zgorzelca

Kontynuując temat dostępności sieci, jej jakości oraz jakości transmisji danych na kolejowych szlakach prezentujemy jakość transmisji danych, głównie w sieciach: Plus oraz Orange, na kolejowej trasie od stacji Jelenia Góra Główna do stacji Zgorzelec Miasto. W przypadku dostępności sygnału sieci macierzystej Play w mijanych miastach, na stacjach: Gryfów Śląski, Olszyna Lubańska oraz Zgorzelec Miasto zrealizowaliśmy również testy transmisji danych dla sieci Play.

Wyniki transmisji danych dla każdego z operatorów, dla którego zrealizowano testy na poszczególnych stacjach kształtowały się, jak niżej:
1a. Jelenia Góra Główna, peron 1, Plus:
jelenia_gora_pkp_peron1_plus_20170304_131157

1b. Jelenia Góra Główna, peron 1, Orange:
jelenia_gora_pkp_peron1_orange_20170304_131321

2a. Rybnica PKP, Plus:
rybnica_pkp_plus_20170304_132848

2b. Rybnica PKP, Orange:

rybnica_pkp_orange_20170304_132843

3a. Stara Kamienica PKP, Plus:
stara_kamienica_pkp_plus_20170304_133552

3b. Stara Kamienica PKP, Orange:
stara_kamienica_pkp_orange_20170304_133546

4a. Kwieciszowice PKP, Plus:
kwieciszowice_pkp_plus_20170304_134127

4b. Kwieciszowice PKP, Orange:
kwieciszowice_pkp_orange_20170304_134111

5a. Rębiszów PKP, Plus:
rebiszow_pkp_plus_20170304_134716

5b. Rębiszów PKP, Orange:
W sieci Orange, na stacji Rębiszów dostępny był wyłącznie słaby sygnał GSM. Zrealizowanie pomiaru prędkości transmisji danych było niemożliwe

6a. Młyńsko PKP, Plus:
mlynsko_pkp_plus_20170304_135349

6b. Młyńsko PKP, Orange:
mlynsko_pkp_orange_20170304_135315

7a. Gryfów Śląski PKP, Play:
gryfow_slaski_pkp_play_20170304_135945

7b. Gryfów Śląski PKP, Plus:
gryfow_slaski_pkp_plus_20170304_135930

7c. Gryfów Śląski PKP, Orange:
gryfow_slaski_pkp_orange_20170304_135924

8a. Ubocze PKP, Plus:
ubocze_pkp_plus_20170304_140311

8b. Ubocze PKP, Orange:
ubocze_pkp_orange_20170304_140317

9a. Olszyna Lubańska PKP, Play:
olszyna_lubanska_pkp_play_20170304_140806

9b. Olszyna Lubańska PKP, Plus:
olszyna_lubanska_pkp_plus_20170304_140800

9c. Olszyna Lubańska PKP, Orange:
olszyna_lubanska_pkp_orange_20170304_140811

10a. Lubań PKP ( nazwa stacji: Lubań Śląski ), Play:
luban_pkp_play_20170304_141805

10b. Lubań PKP ( nazwa stacji: Lubań Śląski ), Plus:
luban_pkp_plus_20170304_141839

10c. Lubań PKP ( nazwa stacji: Lubań Śląski ), Orange:
luban_pkp_orange_20170304_141845

11a. Zaręba PKP, Plus:
zareba_pkp_plus_20170304_143019

11b. Zaręba PKP, Orange:
zareba_pkp_orange_20170304_143024

12a. Batowice Lubańskie, Plus:
batowice_lubanskie_pkp_plus_20170304_143552

12b. Batowice Lubańskie, Orange:
batowice_lubanskie_pkp_orange_20170304_143546

13a. Mikułowa PKP, Plus:
mikulowa_pkp_plus_20170304_143954

13b. Mikułowa PKP, Orange:
mikulowa_pkp_orange_20170304_143950

14a. Jerzmanki PKP, Plus:
jerzmanki_pkp_plus_20170304_144623

14b. Jerzmanki PKP, Orange:
jerzmanki_pkp_orange_20170304_144616

15a. Zgorzelec PKP, Plus:
zgorzelec_pkp_plus_20170304_145258

15b. Zgorzelec PKP, Orange:
zgorzelec_pkp_orange_20170304_145240

16a. Zgorzelec Miasto PKP, Play:
zgorzelec_miasto_pkp_play_20170304_151430

16b. Zgorzelec Miasto PKP, Plus:
zgorzelec_miasto_pkp_plus_20170304_151258

16c. Zgorzelec Miasto PKP, Orange:
zgorzelec_miasto_pkp_orange_20170304_151212

Jak widać z załączonych zrzutów ekranu mobilnej aplikacji speedtest.net – trudno spośród dwóch, wiodących infrastrukturalnych operatorów jednoznacznie wskazać lidera na szlaku kolejowym. Wydaje się jednak, że mimo wszystko statystycznie przewodzi Orange. Przy okazji warto zwrócić uwagę na samo miasto Zgorzelec ( dwie stacje kolejowe na szlaku Jelenia Góra – Zgorzelec – Gorlitz [DE] ). Miasto przez obie grupy pokryte jest w sposób dość mizerny. W grupie Polkomtela LTE w Zgorzelcu nie ma. W technologicznej grupie Networks! co prawda jest, niemniej w większości przypadków jest to LTE dostępne wyłącznie na zewnątrz budynków. Reasumując, Zgorzelec, mimo swojego bezpośredniego sąsiedztwa z granicą Państwa ( miasto graniczne ) – jest pokryty źle. Jeśli operatorzy chcieliby zaprezentować na bazie Zgorzelca swój wizerunek – mieliby do powiedzenia niewiele. Dodajmy, że jeszcze gorzej wygląda pokrycie dojazdowych dróg do innych przejść granicznych i pomiędzy tymi przejściami. Zarówno na północno-zachodnich krańcach województwa dolnośląskiego, jak i na obszarze województwa lubuskiego. Jeśli operatorzy w ogóle zapewniają dostęp do sieci – w większości jest to sygnał sieci przy samym przejściu granicznym. Jeśli zmierzalibyśmy w drodze punktami od granicy do granicy – w zdecydowanej większości bylibyśmy poza zasięgiem sieci każdego z polskich operatorów. Zaznaczmy wyraźnie … nawet na zewnątrz budynków. Jeśli rynek ma usłyszeć poważne deklaracje, związane z polepszeniem dostępności i jakości sieci, to właśnie chyba jednym z pierwszych wyzwań są kolejowe szlaki, przejścia graniczne i … jak już wiele razy wspominaliśmy – tereny południowego pasa Polski, począwszy od powiatu kamiennogórskiego w województwie dolnośląskim, przez każdy z powiatów w województwie opolskim, z wyraźnym wskazaniem na powiat nyski, dalej – przez województwo śląskie, małopolskie, na obszarach południowych i południowo-wschodnich województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego skończywszy. Bazując choćby na lekturze plusforum.pl oraz przesyłanych pod nasz adres mailach, związanych z uchybieniami w jakości dostępu do sieci operatorów – wydaje się, że czasy marketingu powoli się kończą i aby zdobyć klientów trzeba im po prostu zapewnić rzetelny dostęp do usług. Podkreślmy: nie tylko głosowych i SMS, ale również, na racjonalnie przyzwoitym poziomie – transmisji danych

źródło: informacja własna